C4. Anemia și transfuzia la pacientul chirurgical

Coordonator curs: Prof. Dr. Ioana Grigoraș
Locatie: Hotel International (09:00 – 14:00)

09:00 – 10:40
De ce despre anemie și transfuzie? Why about anemia and blood transfusion ?
Ioana Grigoras
Anemia la pacientul chirurgical; Anemia in surgical patients
Daniel Rusu
Transfuzia la pacientul chirurgical; Blood transfusion in surgical patients
Emilia Patrascanu
Anemia și transfuzia la pacientul oncologic; Anemia and blood transfusion in oncological patients
Ioana Grigoras

10:40 – 11:00 Pauza de cafea

11:00 – 14:00
Gestionarea sângelui pacientului – o noua strategie; Patient blood management – a new strategy
Ioana Grigoras
Gestionarea sângelui pacientului – strategii preoperatorii; Patient blood management – preoperative strategies
Irina Ristescu
Gestionarea sângelui pacientului – strategii intraoperatorii; Patient blood management – intraoperative strategies
Mihaela Blaj
Gestionarea sângelui pacientului – strategii postoperatorii; Patient blood management – postoperative strategies
Laura Gavril
Gestionarea sângelui pacientului în IRO Iași; Patient blood management in IRO Iasi
Ioana Grigoras
Discuții; Discussion
Concluzii. Test de evaluare finală; Take home messages Final evaluation
Ioana Grigoras